Tisna Ancient City

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Tisna (Antik Yunanca: Τισνα), aynı zamanda Titne (Τιτνη) olarak da bilinir, antik Aeolis'in bir kasabasıydı. Nümizmatik kanıtlardan, özellikle şehre atfedilen "ΤΙΣΝΑΙ", "ΤΙΣΝΑΙΟ", "ΤΙΣΝΑΙΟΣ" veya "ΤΙΣΝΑΙΟΝ" yazılı MÖ 4. yüzyıla ait bronz sikkelerden bilinmektedir. Kentin adını, kişileştirmesi sikkelerde görülen Tisna nehrinden aldığı sanılmaktadır.

0