Theangela

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Theangela, Bodrum-Mumcular yolu üzerindeki Etrim Köyü’nün güneyindeki tepede kurulmuştur. Bilge Umar Theangela sözcüğünü Sougela’nın Helenleştirilmiş biçimi olduğunu ve “Kutsal, İyi, Güzel” anlamına geldiğini söylemektedir. Theangela’nın kuruluşu ile ilgili yeterli bilgilerimiz bulunmamaktadır. Ayrıca eski çağ tarihçileri de bu konuda sessiz kalmaktadır. Bununla beraber M.Ö. IV.yüzyılın ilk yarısında Mausollos zamanında kurulduğu sanılmaktadır. Kentin yakınındaki Etrim köyüne 1,5 km. uzaklıktaki tepe üzerinde surlarla bir kale kalıntısı dikkati çekmektedir. Bu surlar yaklaşık 3.5 km. uzunluğunda olup kenti kuşattığı gibi duvarlarının kalınlığı da 2 ile 3 m. arasında değişmektedir. Ayrıca duvarları sık aralıklardaki  burçlarla desteklenmiştir. Surların içerisinde Stadion’a benzer bir kalıntı ile ev temellerine rastlanmıştır. Nekropol alanında 1955 de yapılan araştırmalarda M.Ö. V.yüzyıla tarihlenen çanak-çömlek parçaları ile bir mezar ortaya çıkarılmıştır

https://antikdonem.tumblr.com/post/88357362161/theangela-antik-kenti-muğla-etrimCopied

0