Saxon

Added byIN Nations  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Romalılar gittikten sonra MS 5. yüzyılda güney ve doğu İngiltere'de yer alan, topluca Anglo-Saksonlar olarak bilinen Germen halklarından biri.

0