Sakazhia

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Batı Gürcistan'da Tskhaltsitela Nehri üzerindeki Orta ve Üst Paleolitik mağara alanı. Buluntular arasında Orta Paleolitik'e ait kazıyıcılar ve dişler ile Üst Paleolitik'e ait destekli dilgiler ve uçlar bulunmaktadır. Neandertal olarak sınıflandırılan iskelet parçaları Orta Paleolitik'in alt tabakalarından birindedir.

0