Panionion

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

PANIONION, Eski Yunanlılarla Persler arasında geçen meşhur Mykale Svaşını’nın yapılmış olduğu Mykale Dağı’nın (Samson Dağı) kuzey eteğinde Samos Adası’nın karşısındadır. Kalıntıları bugünkü Güzelçamlı sınırları içerisinde Otomatik tepenin batı eteğindedir. İyonyalılar, M.Ö. 700 yıllarında 12 şehir devletinin oluşturduğu bir federasyon kurdular. Bu federasyonun delegeleri belli zamanlarda “Panionion” adıyla bilinen Güzelçamlı’da toplanıp federasyonun geleceğinin, gücünün, etkisinin artırılması yönünde önemli kararlar almışlardır. 1957-58 yıllarında Frankfurt Üniversitesi’nden profesör arkeolog Gerhard Kleiner yaptığı bazı kazı çalışmalarında kayanın dış yüzeyine oyulmuş 11 basamaklı antik tiyatro şeklindeki bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Kleiner, burasının Panionion’un merkezi olduğunu ve Poseidon Helikonios‘a adanmış bir sunağın bulunduğunu kanıtlamıştır. İyonya döneminde Panionion şenliklerinin burada kutlandığı belirtilmektedir.

https://kusadasi.bel.tr/tr/panionion-pv19Copied

0