Mesolithic

Added byIN Periods  Save
added by

Paleolitik Dönem ile yerleşik düzen ve tarımsal üretim ekonomisinin gerçekleştiği Neolitik Dönem (Cilalı Taş Devri) arasındaki geçişi hazırlayan ara döneme, Mezolitik Dönem ya da Mezolitik Çağ denir.

https://tarihibilgi.org/mezolitik-cag/Copied

0