Labraunda Andron A Idrieus' Andron

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Oikoi Binasının solunda, yani güney tarafta, Andron A dediğimiz ve İdrieus (hd. MÖ 351–344) tarafından inşa edildiğini düşündüğümüz ikinci ziyafet yapısı yer alır. Ören yerindeki en iyi korunmuş durumdaki bu yapının güney duvarı, pronaos temelinin seviyesinden 7.90 metre yükseğe kadar ayaktadır. Planı açısından Andron B’nin nerdeyse birebir kopyası olmasına karşın ondan birazcık daha büyüktür: 12.26 metre genişliğinde ve niş dâhil 22.13 metre uzunluğundadır. Yapı, ön cephedeki alınlığın tepesine kadar toplam 10 metre yüksekliğe sahiptir. Andron B’den ayrıldığı en büyük husus giriş cephesindeki duvarın 1.85 metreye ulaşan sıra dışı kalınlığıdır. Duvarın böylesi kalın inşa edilmesinin sebepleri arasında yapının depremlere karşı dayanıklılığını artırmak olabilir. Antik çağda yapının yer aldığı kesimin topografyası bugünkünden farklıydı. Yapının güney tarafında teras yoktu ve andron binası burada, bugün yalnızca üst sırası görülebilen kaba yonu taşlarla inşa edilmiş bir podyum üzerinde yükseliyordu. Yapının tamamen mermerden olan ön cephesi Andron B’de gördüğümüz gibi İyonik sütunlar ile Dorik entablatürün ilginç birleşimine sahipti. Mevcut gnays duvarların üzerinde arşitrav, tüm cephede dört metop gelecek şekilde triglifli friz ve onun da üzerinde geison tüm yapıyı çepeçevre dolanıyordu. Çatı muhtemelen mermerden kiremitlerle kaplıydı. Arşitravda yer alan yazıt bu yapıya da andron dendiğini gösteriyor.

https://www.labraunda.org/Labraunda.org/Andron_A_tr.htmlCopied

0