Karabucak Mausoleum

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Myra, günümüzde Antalya ilinin Demre (Kale) ilçesindedir. Myra’daki mezar anıtı Myra ile Sura arasındaki modern yolun yakınındadır. Dörtgen kireç taş bloklar ile inşa edilmiştir ve üç basamaklı bir platform üzerinde yükselmektedir. Dörtgen planlıdır. Yapının köşelerinde Korint başlıklı pilasterler vardır ve kuzeybatı köşedeki çok iyi bir durumda günümüze gelebilmiştir. Giriş merdivenlerle çıkılan, kuzeydeki anıtsal kapıdan sağlanır. Kapı üzeri aslan başışekilli kabartmalarla bezenmiştir. Mezar odasının güney kısa kenarın iki küçük gömü odası bulunur. Doğu ve batı duvarların önünde ise lahitlerin yer alması muhtemel platformlar bulunmaktadır. Günümüzdeki mevcut yüksekliği 12 m.’dir.

https://www.academia.edu/44733611/Anadoluda_Roma_İmparatorluk_Dönemi_Anıtsal_Mezar_Mimarisi_Lisans_Bitirme_ÇalışmasıCopied

0