Isildak Tepe

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Işıldak Tepe, Çanakkale Boğazı'nın güney kıyısında, İntepe köyünün 5 km batısında yer almaktadır. 1976 yılında Aşkidil Akarca tarafından keşfedilmiştir. Bugün herhangi bir mimari kalıntı görülmemektedir. A. Akarca Troya I ve Troya VI'ya benzer kap parçaları bulmuştur. Peter Pavúk ve Cornelia Schubert, Troya VIIa'ya kadar erken Troia VI'ya tarihlenen çok sayıda Geç Tunç Çağı seramik parçası gördüler.

0