Idaean Cave

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Girit'in merkezindeki İda Dağı'nda 1500 metre yükseklikte yer alan bu mağara, Zeus'un doğum yeri olduğu iddia edilen mağaralardan biridir. Geç Minos döneminden beri önemli bir kült merkeziydi. İçeride basamaklı bir sunak şeklinde büyük bir kaya vardır, zemin ise dişbudak, odun kömürü, kemikler ve mühür taşları da dahil olmak üzere zengin adak teklifleriyle kaplıdır. Mağara daha sonraki bir dönemde önemini korumuştur ve en görkemli buluntular MÖ 8. ila 7. yüzyıllara ait bir dizi süslü kalkandır.

0