Cookie Settings

Habiru

Added byIN Nations  Save
added by

Adı yabancılar anlamına gelen, büyük ölçüde Sami kökenli bir göçebe halk. Bu isim, göçebe kaçaklar, haydutlar ve aşağı statüdeki işçiler için kullanılmıştır. Kelime etimolojik olarak İbranice  Habiru'yu da içeren Hyksos halkıyla ile ilişkilidir.

0