Asiab, Tepe

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Tepe Asiab, Batı İran'ın Zagros bölgesinde, MÖ 7100-6750 yıllarına tarihlenen, Karim Shahir kültürüne ait yarı kalıcı bir yerleşim yeri. Bu alanın yanı sıra yakınlardaki Guran, Ganj-e Dareh ve Ali Kosh'taki alanlarda da hem bitkilerin hem de hayvanların evcilleştirilmesinin kaba başlangıçları da dahil olmak üzere alet üretimi, yerleşim kalıpları ve geçim yöntemlerine dair kanıtlar bulunmuştur. Alandaki mezarlar kazılmış, kırmızı aşı boyasıyla kaplandığı saptanmıştır.

0