Amorites

Added byIN Others  Save
added by

"Batı" anlamına gelen bir Akadca kelime olan "Amor" terimi, Mezopotamya'nın batısındaki bölgede yaşayan bir grup göçebe kabileyi ifade etmektedir. Yazıtlar, onları M.Ö. 3. binyılın sonlarında Ur III Hanedanı'nın çöküşüyle ilişkilendirmekte, ancak diğer metinler onların Babil halkıyla barış içinde yaşadığını iddia etmektedir. Ekonomik nedenlerle yerleşimlere saldırmak veya Babil halkına parsel olarak ödeme alarak paralı asker olmak zorunda kalmış olabilirler. Sonunda, Amorit isimlerinin metinlerdeki yaygınlığına işaret eden birçok Amorit entegre hale gelmiştir. M.Ö. 3. veya erken 2. binyıla ait ilk önemli Amorit kralı Gungunum, Larsa Hanedanı'na aitti ve kısa bir süre sonra Babil'de Sumuabum liderliğinde bir Amorit Hanedanı ortaya çıktı ve bunun Eski Babil dönemi olarak bilinen dönemi başlattı.

0