Ambar (Gre Filla)

added by

Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi, Ambar Köyü'nün 100 m güneyinde yer almaktadır. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2009-11 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sonucunda oluşturulan Diyarbakır Kültür Envanteri'nde bulunmaktadır. 9 m yüksekliğinde ve 209x269 m ebatlarındadır. Höyüğün kuzeyinde Ambar Çayı ile Ambar Köprüsü vardır. Kuzey eteklerinden toprak alımı sonucu mimari öğeler açığa çıkmıştır. Yüzeyde buğday öğütme taşları, bol miktarda obsidiyen, 2. Bin, 1. Bin, Kalkolitik Çağ, Ortaçağ ve İslami dönemlere ait çanak çömlek parçaları görülmüştür. Bulgular ışığında höyükte yapılan tarihlendirmenin Akeramik Neolitik Dönem'e kadar indiği anlaşılmaktadır.

http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=12509&html=ages_detail_t.html&layout=webCopied

0