Cookie Settings

Wappenmünzen

added by

Atina'nın ilk sikkelerine verilen isim. M.Ö. VI. yüzyılda basılan bu sikkelerde yazı yoktur. Ön yüzlerde triskeles, boğa başı, astragalos, tekerlek gibi armalar yer alır. Arka yüzünde ise incus bulunur. Armalı sikkeler de denebilir.

0