Trialeti

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Kafkasya'da kurganların kazıldığı ve geniş bir kültürün ortaya çıktığı güney Gürcistan bölgesinde bir yer. Bronz Çağı mezarlarına (MÖ 2. bin yıl) genellikle savaş arabaları, altın ve diğer metal nesneler, mücevherler ve çömlekler eşlik etmektedir.

0