Thericleian Ware

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Gümüş, terebinth ağacı (fıstık) ve kil üzerinde kullanılan MÖ 5.-3. yüzyıllara ait bir bezeme türü. Nervürlü ve siyah bir renk ile karakterizedir. Korintli bir çömlekçi olan Therikles'in tekniği geliştirdiği söylenmektedir.

0