Tesserae

added by

Tesseralar, çoğunlukla Roma dönemi kullanılmış olup, sikkelerin yanı sıra gündelik işler için kullanılmış olan kurşun paralar ya da jetonlardır. Tessaraların kullanım alanlarına örnek olarak pazar alışverişlerini, tiyatro giriş biletlerini, özel mekanlara girişleri gösterebiliriz. Kurşunun yanısıra diğer ucuz metaller ya da fildişi gibi malzemeler Tessera yapımında kullanılmıştır.

0