Tegula Mammata

added by

Bir Latin terimi olan bu terim, her köşede kartal gagası şeklinde çıkıntıları veya çıkıntıları olan dikdörtgen bir fayansı tanımlamak için kullanılır. Bunlar, hipokausttan gelen sıcak gazların dolaştığı boşlukları oluşturmak için kelepçelerle duvar yüzeyine sabitlenirdi.

0