Seleucid

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Büyük İskender'in generallerinden Selevkos I Nikator tarafından kurulan ve kralın ölümünden sonra İskender'in doğu imparatorluğunun neredeyse tamamını bir araya getirerek Anadolu ve Suriye'den Afganistan'a kadar uzanan bir alan meydana getirmeyi başaran Makedon-Yunan hanedanı.

0