Sargon

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Akkad İmparatorluğu'nun kurucusu olan Sargon, MÖ 24. yüzyılın sonlarında Mezopotamya'nın ilk başarılı hükümdarıdır. Sargon, Agade adında yeni bir başkent kurarak güney Mezopotamya'nın tamamını ve Suriye, Anadolu ve Elam'ın (batı İran) bazı bölgelerini fethetti. Bölgenin ilk Süryanî hanedanlığını kurdu ve Mezopotamya'nın askeri geleneğinin kurucusu olarak kabul edildi. Sargon hakkındaki bilgilerin çoğu 2.000 yıllık çivi yazısı efsane ve hikayelerden gelmektedir.

0