Robber Trench

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Soyguncu çukurları, orijinal dolgu malzemesinin çalınmasıyla oluşan bir özelliği tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu alanlar, taş veya diğer yapı malzemelerinin kıt olduğu veya kullanılmayan bir yapının yanına yeni bir yapının inşa edildiği zamanlarda, diğer yapı malzemelerinin yağmalanması sonucu oluşmaktadır.

0