Rhyton

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Törenlerde içki sunmak ya da tanrılara sıvı sunu (libasyon) yapmak amacıyla kullanılan hayvan biçimli özel kap. Minos ve Miken uygarlıklarında kurban törenlerinde kullanıldıkları ya da libasyon kabı oldukları sanılmaktadır. Şarap kabı olarak kullanıldıkları Yunan ve Roma dönemlerinde genellikle kadın başı ya da köpek, tilki, boğa, at, geyik, koç, kartal, horoz gibi hayvan başı ya da Grifon gibi mitolojik yaratık biçiminde ritonlar yapılmıştur. Ayrıca boynuz biçimli olanları da vardır. Keras adıyla bilinen bu örneklerde sıvının akması için genelde kabın dibinde bir delik bırakılmıştır.

Karatağ, M., Klasik Arkeoloji Sözlüğü - Yunan & Roma, Ankara, 2013Copied

0