Prepared-Core Technique

Added byIN Others  Save
added by

Hazır çekirdek tekniği, pulların çekirdekten çıkarıldıktan sonra şekillendirilmesi yerine, istenen formda pul üretmek için çekirdeklerin kendilerinin şekillendirildiği bir taş alet üretim yöntemi.

0