Phocaean Ware

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Phokaia kırmızı astarlıları, Türkiye'nin batı kıyısında MS 4-7. yüzyıllardan kalma Roma kırmızı astarlı çanak çömlekler. Doğu Akdeniz'de yaygın olarak kullanılmışlardır.

0