Philyra

Added byIN Others  Save
added by

Yazı kağıdı yapmak için kullanılan papirüs şeritleri; 10-12 şerit papirüs şeridi ilk önce uzunlamasına birbirine yapıştırılmış ve daha sonra yüzeyin kalınlığını iki katına çıkarmak için yeterli sayıda şerit çapraz olarak tutturulmuştur.

0