Pfyn

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Kuzeydoğu İsviçre'nin Orta Neolitik kültürü, birkaç göl konutu bulunmaktadır. Rhineland'ın Michelsberg kültürüyle ilgilidir. Çanak çömlek yuvarlak ve düz tabanlıydı ve ayrıca bakır nesneler ve potalar da vardır.

0