Pectoral

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Göğsü kaplayan dekoratif ve/veya koruyucu bir plaka. Aynı zamanda göğsü kaplayan kesenin önünü oluşturan bir plakadır.

0