Patination

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Bir yapının doğal hava etkisiyle veya toprak asitlerine maruz kalmasıyla oluşan değişmiş yüzeyi ve rengi.

0