Paean

Added byIN Hymnodies  Save
added by

Hekimlik Tanrısı Paian (Asklepios) kılığına bürünmüş Apollon onuruna söylenen şarkı. Ağırbaşlı bir hava taşıyan bu şarkılar genellikle yakarış ya da dua biçiminde olur; bazen neşe ya da zafer coşkusunu ifade ederdi. Daha neşeli bir havası olan dithyrambosların ardından şenliklerde ve cenaze törenlerinde söylenirdi. Ayrıca askerlerin savaşa giderken ve zaferden sonra söymesi adetti. Sonraları, Apollon'dan başka tanrılar ve Spartalı komutan Lysandros gibi kahramanlar için de Paian söylenir oldu. Paianlar muhtemelen Girit kökenlidirler.

Karatağ, M., Klasik Arkeoloji Sözlüğü - Yunan & Roma, Ankara, 2013Copied

0