Mortuary Cult

Added byIN Others  Save
added by

Ölen kişinin ebedi esenliği için ve tanrı tarafından sunulan kurtuluşa katılma umuduyla düzenli cenaze teklifleri sunan bir grup.

0