Cookie Settings

Miletus

added by

Arkaik Dönem Akropolisinin MÖ 494 yılında gerçekleşen Pers istilası sonrasında terk edilmesiyle Hellenistik Kent Aslanlı Liman ve tiyatro çevresinde şekillenmeye başlar. Roma döneminde Helenistik dönem kentinin büyüklüğü ve şekli aynen korunur, ancak imar faaliyetle- rinde büyük bir artış yaşanır. Faustina Hamamı, Humei Tepe Hamamı, tiyatro, liman anıtı, liman kapısı, Capito Hamamı, gymnasium, Güney Agora kapısı, batı agora.stadium, depo yapıları Roma Dönemine tarihlenen önemli kamu binalarıdır.Kent Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla dolmaya başlaması sonucu önemli bir liman kenti olma özelliğini bu dönemde kaybetmeye başlar. Miletos, MS 5378 yılından itibaren Piskoposluğa dönüşür ve şehir gittikçe küçülerek tiyatro ve kale etrafı ile sınırlanır. Bizans Döneminde Palatia adını alan Miletos, 13. yy'da Türklerin hakimiyetine girer Beylikler ve Osman- lı döneminde ise Balat olarak isimlendirilir.

https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=MLT01Copied

0