Maximian

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Maximian, MS 286 ile 305 yılları arasında Roma İmparatoru oldu ve lakabı "Herculius"tu; Diocletianus ile birlikte yönetimde bulundu. 285'te Galya'daki isyanı bastırmak, German kabileleriyle mücadele etmek ve Bagaudae'ye karşı kampanya başlatmak gibi zorluklarla karşılaştı. Carausius, 286'da isyan ederek Britanya'nın ayrılmasına neden oldu. Maximian, onu devirmekte başarısız oldu ve korsanlarla, Berber akınlarıyla başarısızlıklar yaşadı. 305'te tahttan çekildi, ancak 306'da oğlu Maxentius'un isyanını desteklemek için unvanını tekrar aldı. 308'de iddiasından vazgeçmeye zorlandı, 310'da Constantine'in tahtını ele geçirmeye çalıştı, bu da onun Constantine'in emriyle yakalanmasına ve intihar etmesine yol açtı. Başlangıçta kamusal yerlerden temizlenen imajı, Constantine'in Maxentius'a karşı zaferinden sonra rehabilite edildi ve tanrısallaştırıldı.

0