Lock Ring

Added byIN Others  Save
added by

Kuzey Avrupa'da Erken ve Orta Tunç Çağı'nda popüler olan altın veya bronzdan küçük beş köşeli (neredeyse tam halka) süs. Saç süsü olarak kullanıldığı sanılmaktadır.

0