Lateral Excavation

Added byIN Others  Save
added by

Yanal kazı, yeraltı özelliklerinin ve mimarisinin geniş çapta açığa çıkması için yapılan geniş alanların kazılması veya açılması işidir.

0