Kökénydomb

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Macaristan'ın Tisza kültürünün neolitik yerleşimi. Dikdörtgen evler ayrıntılı kazıma süslemelerle süslenmiştir. Kil kaideler veya sunaklar seramikler arasındadır.

0