Khasekhemwy

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Mısır'da 2. hanedanlığın (M.Ö. 2775-2650) altıncı ve son kralıdır. 2. hanedanın iç mücadelelerini sona erdirip ülkeyi yeniden birleştirdi. Son Abydene/Abydos hükümdarıdır. Muhtemelen Hierakonpolis'ten başlayarak, tüm krallık üzerindeki kontrolünü genişletti. Anıtları, Yukarı ve Aşağı Mısır'ın birleşmesine atıfta bulunur. Diğer yazıtlarda ise Nubia'ya baskın yaptığından bahsedilir. Lübnan'da adının bulunmasından dolayı Suriyelilerle ticarete yaptığı düşünülmektedir.

0