Hydria

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Yunan uygarlığında Arkaik ve Klasik Dönemlerde kullanılan büyük su kabı. Hem siyah figürlü, hem de kırmızı figürlü teknikle bezenmiş örnekleri vardır. Özelliği üç kulplu olmasıdır. Bu kulplardan yanlardaki yatay iki tanesi hydriayı kaldırmaya, boynundaki düşey olan üçüncüsü de içini boşaltmak için eğmeye yarar. Kalpis adı verilen geç örneklerde boyun daha kısa biçimlendirilmiştir.

Karatağ, M., Klasik Arkeoloji Sözlüğü - Yunan & Roma, Ankara, 2013Copied

0