Cookie Settings

Gymnasium

added by

Gymnasium ya da Gymnasion. Yunan ve Roma mimarilerinde, gençlerin bedensel ve zihinsel eğitim gördüğü, spor etkinliklerinin gerçekleştirildiği yapı. Yunan coğrafyacı Pausanias'ın belirttiğine göre, gymnasion da tiyatro ve bouleuterion gibi Yunan kentinin ana öğelerindendir. İlk gymnasionlar, kent dışında, koruluklarda ve özellikle ırmak kıyılarında spor karşılaşmalarının ve askeri eğitimierin yapıldığı geniş alanlardı. MÖ 4. yüzyıla kadar bu tür etkinlikler kent içinde agorada da gerçekleştiriliyordu. Arkaik Dönem gymnasionlarınm en iyi örnekleri Atina'da ki Akadeınia, Lykeion ve Kynosarges'tir.

0