Gilgamesh

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

En ünlü Sümer destanının kahramanı, Mezopotamya'da İ.Ö. 3. binyılın başlarına ait ünlü bir figürdür. Gılgamış, literatürde yarı tanrı yarı insan olarak kabul edilmiştir.

0