Epicurus

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Epikur, M.Ö. 341 yılında Atina yakınlarındaki Samos adasında doğmuş bir Yunan filozofudur. Öğrenimlerini Atina'da tamamladıktan sonra, M.Ö. 306 yılında Atina yakınlarındaki Kardena'da kendi öğretilerini öğretmek için kendi okulunu kurdu. Okulunda, dünyevi zevklerin aranmasının ve arzuların kontrol edilmesinin önemine vurgu yaptı. Epikur'un öğretileri, onun ölümünden sonra Epicureanism olarak bilinen bir felsefi akım olarak sürmüştür.

0