Elevation Drawing

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Yükseklik çizimi, yüzey kompozisyonunun ayrıntılarını gösteren, yandan görüntülenen bir özelliğin iki boyutlu oluşturması.

0