Cookie Settings

Ekphora

Added byIN Others  Save
added by

Yunan antik çağında, bir cenaze alayı veya savaş arabaları ve yas tutanları ifade eden kelimedir. Ekphorai, MÖ 8. yy'a tarihlenen Atina'daki seramiklerde anıtsal mezar betimlemelerinde tasvir edilmiştir.

0