Drinking Horn

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Boynuz içme kabı, genellikle kavisli, hayvan dişlerinden veya boynuzlarından yapılmış ve bazen süsleme şeritleri olan bir içme kabıdır.

0