Decumanus

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Antik Roma kent planlama anlayışıyla düzenlenmiş yerleşmelerde doğu-batı doğrultusunda uzanarak cardo ile merkezde kesişen eksensel ana cadde.

0