Cookie Settings

Caria

Added byIN Regions  Save
added by

Karya veya Karia güneybatı Anadolu'da ana hatlarıyla günümüzdeki Büyük Menderes Nehri’nin güneyini, Muğla ilinin iç ve kuzey kısımlarını kapsayan coğrafyanın eski çağlardaki ismidir. Bölgenin oluşumu eski Yunan kavimlerinin Anadolu'nun Ege kıyılarında koloniler kurmaya başlamalarından öncesine dayanmaktadır ve bir uygarlık düzeyi yaratmış olan Karyalıların Anadolu'nun bir yerli halkı olduğu konusunda tarihçiler arasındaki mutabakat genişlemektedir. Herodotos'a göre, Karyalıların ismi efsanevi kurucu kralları Kar'dan türemiştir. Dilbilim araştırmaları Karya dilinin, komşu Lydia (Lidya) ve Lykia (Likya) ve daha kuzeydeki Mysia (Misya) dilleri gibi, Hititlerin ardılı Luvi dilinden türemiş yerli bir Anadolu dili olduğunun kanıtlarını ortaya koymuştur. Bizzat Karyalıların Anadolu'nun yerlileri olduğu inancını taşıdıkları yine Herodotos tarafından belirtilmektedir. Homeros, İlyada Destanı'nda, sonradan bir Ionia (İyonya) kenti haline gelen Milet'in (Miletos; Balat) Troy Savaşları zamanında bir Karya kenti olduğunu belirtmektedir.

http://www.timestopsmugla.com/tr/antik-karyaCopied

0