Caccabus

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Her türlü yemeği pişirmek için kullanılan bir tür Yunan veya Roma tenceresi-kabı. Bronz, gümüş veya topraktan yapılmış ve çeşitli formları vardı. En yaygın şekli, üst kısmında küçük bir açıklık bulunan ve şekli yumurtayı andıran şekildir. Saç ayağı üzerinde dururdu.

0