Brassempouy

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Güneybatı Fransa'daki Landes'teki Brassempouy yakınlarındaki Grotte du Pape, uzun bir Erken Üst Paleolitik tortu serisine sahiptir ancak Piette tarafından yapılan erken kazılar, kesin dizinin yeniden oluşturulmasına izin vermemiştir. Site, bir dizi oyma fildişi, 'Venüs' tipinde kırık heykelcikler (bkz. Venüs heykelcikleri) ve bazı yüz özelliklerine sahip bir kafa ile ünlüdür.

0