Beringia

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Beringia 10-12 bin yıl öncesine kadar varolmuş Kuzey Amerika'yı Asya'ya bağlayan, ve insanların ilk kez Amerika kıtasına varmalarını mümkün eden kara bağlantısıydı.

0