Cookie Settings

Anatolia

Added byIN Regions  Save
added by

Türkiye sınırları içerisinde kalan bölge. Antik yazarlar tarafından Küçük Asya olarak tanımlanan alana tekabül eder. Eski çağlarda hiçbir şekilde ayrık bir siyasi birim değildi ve çoğu zaman farklı uygarlıklar tarafından farklı zamanlarda yurt edinildi. Urartular, Frigler, Hititler, Yunanlar ve daha sonra Romalılar ve Osmanlı tarafından egemenlik altına alındı. Coğrafi olarak bir tanımlama yapılacak olur ise, Anadolu; Avrupa ile Asya arasında geniş bir “kara köprüsü” olarak tanımlanmaktadır. Akdeniz'in kuzey ve güney kıyılarını etkili bir şekilde birbirine bağlar.

0